EN
|

Bioenergy

Verden er i endring, og vi må alle bidra positivt i vår verdiskaping for fremtidens generasjoner.

Bioenergi er en form for energi som har sin opprinnelse i biomasse, for eksempel planteprodukter (ved), gjødsel, skogsavfall (bark, flis) og annet biologisk avfall. Materialet i biomassen er dannet i samtiden, til forskjell fra det organiske materialet i fossil energi, som er dannet på Jorden i en fjern fortid.

Ildfast har et stort antall Bioenergianlegg som sine kunder.