EN
|

Fish processing

Kasting av mat er et samfunnsproblem og regjeringen har som mål å redusere matsvinnet med 50% innen 2030. Fiskeforedling er et generelt begrep som definerer post-fangst eller slakteoperasjoner utført på fisk etter bløgging.

En rekke fiskeforedlingsanlegg har brennkammer og tørker for produksjon av fiskemel og fiskeolje slik at de får utnyttet hele fisken. Ildfast utfører arbeid på flere fiskeforedlingsanlegg og bidrar indirekte til redusert matsvinn og en mer effektiv ressursutnyttelse.