EN
|

Food

Næringsmiddelindustrien består av bedrifter som produserer næringsmidler som mat og drikkevarer, og utgjør et vidt spekter av virksomheter med svært forskjellig produksjonsmetoder. Felles for disse bedriftene er kravet til hygiene, kvalitet og sikker drift/produksjon.

Ildfast utfører arbeid på et stort antall næringsmiddelbedrifter.