EN
|

Kvitebjørn Varme AS, Skattøra

Kvitebjørn Varme AS ble opprettet i 1989 som Troms Kraft Varme AS for å bygge og drifte fjernvarmesystemet i Tromsø med konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Selskapet produserer over 160 GWh varme årlig og varmer opp bygg og gater i Tromsø gjennom eget distribusjonsnett og egne varmesentraler. Varmesentralene bruker ulike energikilder til å varme opp vann som distribueres gjennom rør under bakken. I 2021 utgjorde fornybarandelen 98,9% inkludert elektrisk kraft. Kvitebjørn Varme leverer vannbåren varme og varmt tappevann til en rekke kunder, blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Tinghuset, Universitet i Tromsø, idrettshallene i Tromsø, barnehager, skoler og en rekke boligområder.

Selskapet driftssatte i 2017 et nytt og moderne energigjenvinningsanlegg på Skattøra hvor brennbart restavfall destrueres og spillvarmen brukes til fjernvarme, og jobber videre med utvidelse av distribusjonsnettet. I 2020 ble Breivika varmesentral bygd om til returfliskjel.

Ambisjonen til Kvitebjørn Varme er at all fjernvarme i Tromsø skal produseres 100% fra fornybare energikilder.

Hvilken oppgave skulle løses:

Etter ett års drift var det tid for årlig revisjon på Linje 1 og 2. Kunde ønsket inspeksjon av murverk i ovn med tilhørende rapport, forslag til forbedringer, samt renovering for å klare kommende driftsår. Inspeksjonen viste at øvre del av murverket var utslitt på deler av sideveggene. Vedlikehold må gjøres årlig for å kunne levere varme og møte utslippskravene.

Hvordan løste vi oppgaven:

Ildfast fikk en tidsplan å forholde seg til innen oppstart, som en del av en betydelig større plan for vedlikehold, tilbygg og nybygg som pågikk samtidig. Tidsrammen var svært viktig å følge og overholde, da det påvirket andre involverte i revisjonsarbeidet – som bl.a. mekanikere, elektrikere, byggearbeidere m.fl.

Ildfast rev det defekte murverket, tok ut rivemasser av ovn og sandblåste mantel i utrevet areal for sveising av nytt ankersystem. Så støpte vi veggene med ildfast lettflytende lavsement, som kan akkumulere og holde på varme – og på den måten sikre at røykgassene forbrennes i henhold til krav. Under prosjektet hadde man daglig tett oppfølging med kunden for å avstemme fremdrift, samt koordinering med andre aktiviteter som kunden kontrollerte og hadde totaloversikten på. Reserveelementer ble støpt på plassen så kunden kunne ha på lager til neste revisjonsstans.

Ildfast leverte totalkonsept; inspeksjon, budsjettering, prosjektering, utførelse samt sluttdokumentasjon med forslag til fremtidig vedlikeholdsplan. Prosjektet ble utført med montører, arbeidsledere og prosjektleder på plass. Det ble avsluttet med godt resultat, uten skader eller utslipp, og til tidsfristen.

Uttalelsene fra kunden:

«Det har i år vært en ekstra krevende vedlikeholdsstopp hos oss med mange aktiviteter både på byggeplassen utenfor varmesentralen og inne i varmesentralen. Vi setter derfor ekstra pris på at Ildfast er selvgående i eget arbeid og tilpassingsdyktige til aktiviteter som skjer rundt dem. De kommer selv med forslag til aktiviteter og løsninger på site som bidrar til å øke sikkerheten og produktiviteten for dem selv og andre rundt dem. Vi har brukt Ildfast i flere år tidligere og opplever dem som profesjonelle, effektive og løsningsorienterte.» sier Produksjonssjef Arthur Andreassen. 

    Foto fra prosjektet:

Facts:
  • Kunde: Kvitebjørn Varme AS

  • Bransje: Avfallsforbrenning, fjernvarme

  • Geografisk beliggenhet: Skattøra i Tromsø

  • Type ovn: Weiss 12 MW

  • Type arbeid/installasjonstekniker: Inspeksjon, mekanisk riving, sandblåsing, sveising, forskalingsarbeid, støping, sprøyting, rådgivning

  • Tidspunkt arbeid utført: aug/sept 2023

  • Prosjekt utført i hht rammeavtale

Want to know more?

Tomasz Sawicki
Manager Project Dept.
Tlf: +47 405 57 818