EN
|

Metallurgical

ALUMINIUM

Aluminiumsverk er fabrikkanlegg for produksjon eller omsmelting av aluminium. Produksjon av aluminium er kraftkrevende, noe som har gjort at aluminiumsverkene, også kalt primærverk, tradisjonelt har blitt plassert der det er god tilgang på energi. Aluminium fremstilles gjennom elektrolyse av bauksitt. Sekundærverk, eller støperier, støper om aluminium med lavt energiforbruk. Dette skjer i smelteovner.

Ildfast har ansatte med betydelig erfaring fra prosjekter på norske og utenlandske aluminiumverk. Vi har ingeniører med spesialisering innen metallurgi og geofag.

 

SMELTEVERK

Smelteverk er et fabrikkanlegg hvor man fremstiller metaller fra malmer og mineraler. Den eksakte fremstillingsmåten avhenger av hvilket metall man jobber med, men fellesnevneren er at prosessen er en såkalt karbotermisk reduksjon. For silisium lar man råstoffet kvarts reagere med karbon ved høy temperatur.

Ildfast leverer store tonnasjer ildfaste materialer direkte til smelteverk, også spesialiserte prefabrikkerte detaljer. Vi har ansatte med betydelig erfaring fra prosjekter på norske og utenlandske smelteverk, og vi har ingeniører med spesialisering innen metallurgi og geofag.