EN
|

Petrokjemisk

Fossile drivstoffer, plast og andre kjemikalier utvunnet fra hydrokarboner utgjør en stor del av norsk industri. Utvinning og bruk av fossile ressurser er ikke bærekraftig, og verdens land er enige om å fase ut dette over svært mange år.

Inntil denne billige og effektive energikilden er helt erstattet av bærekraftige energikilder ser vi det som vårt oppdrag å hjelpe til slik at fossile ressurser prosesseres mest mulig effektivt og til lavest mulig kostnad.

Ildfast har god erfaring fra forskjellig oppdrag innenfor petrokjemisk industri.