EN
|

Waste incineration

Avfallsforbrenning er avfallsbehandling, og er en samfunnskritisk oppgave. Avfalls-forbrenningsanleggenes fremste oppgave er å behandle avfall som samfunnet ikke trenger, og som ikke kan, skal eller bør gjenvinnes.

Avfallsforbrenning med energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen, reduserer klimautslipp fra deponering, bidrar til fornybar energiproduksjon, og reduksjon av fossil varme- og strømproduksjon.

Ildfast har et stort antall avfallsanlegg som sine kunder og bidrar til opprettholdelse av samfunnskritisk infrastruktur.