EN
|

Wood processing

Treforedling er industriell behandling av trevirke. Massevirke blir kjemisk eller mekanisk omdannet til tremasse eller cellulose som deretter kan foredles til papp/papir, byggematerialer og oljer.

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og fiberplater utgjør treforedlingsbransjen. Sagbruk regnes ofte utenfor definisjonen av treforedling, men sagbrukenes produkter kan inngå i treforedlingsindustriens produksjonsprosesser.

Treforedlingsindustrien kan deles inn i følgende bransjer:
- Papirindustri
- Møbelindustri
- Byggevareindustri

Ildfast har et betydelig antall treforedlingsbedrifter innenfor alle de ovennevnte bransjer som sine kunder.